Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Số 10 đường Hạ Long, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam
Điện thoại: 033.3849.009
Fax: (84 33) 3844 855
E-mail: dreamhotel@hn.vnn.vn
Web-site: http://www.halongdreamhotel.com
Tổng Giám Đốc: Mrs. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Giám Đốc Tiếp Thị: Ms. Nguyễn Thu Huyền
Food & Beverage Director: Mr. Chainarong Tuankrue

Get In Touch With Us